Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 4, April 1959

Moscow: Detizdat, 1959

280 x 220 mm. 22 pages

Edition: 1,000,000.

.

 

Cover by E.Afanaseva. Illustrations by L.Tokmakov, F.Lemkul, M.Uspenskaya,  A.Eliseev, V.Krasnovskii, V.Fedotov, G.Nikolskii, O.Korovin, V.Chizhikov, V.Goryaev, V.Losin.