Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 2, February 1959

Moscow: Detizdat, 1959

280 x 220 mm. 22 pages

Edition: 1,000,000.

.

 

Cover by M.Uspenskaya. Illustrations by A.Zeger, M.Klyachko, N.Tsteitlin, T.Eremina, F.Lemkul, A.Livanov, G.Nikolskii, E.Korotkova, M.Afanaseva, V.Losin, Yu.Vasnetsov.