Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 11, November 1958

Moscow: Detizdat, 1958

280 x 220 mm. 22 pages

Edition: 1,000,000.

.

 

Cover by A..Zeger. Illustrations by. E.Afanaseva, F.Lemkul, E.Galei, A.Danilenko, P.Pavlinov, Yu.Korovin, V.Losin, V.Fedotov,, E.Korotkova, N.Tseitlin, A.Eliseev, M.Skobelev, V.Chelintseva.