Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 4, April 1958

Moscow: Detizdat, 1958

280 x 220 mm. 22 pages

Edition: 1,000,000.

.

 

Cover by T.Eremina. Illustrations by B.Kyshtymov, L.Lamm, N.Zhukov, V.Medvedev, A.Kokorin, Yu.Uzbyakov, N.Tseitlin, V.Konashevich, M.Skobelev, A.Eliseev, M.Bitnyi, E.Rachev, F.Lemkul.