Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 11, November 1957

Moscow: Detizdat, 1957

280 x 220 mm. 22 pages

Edition: 1,000,000.

.

 

Cover by A.Varlamov. Illustrations by B.Kyshtymov, L.Lamm, E.Deshalyt, V.Medvedev, V.Lebedev.