Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 7, July 1957

Moscow: Detizdat, 1957

280 x 220 mm. 22 pages

Edition: 1,000,000.

.

 

Cover by N.Zhukov. Illustrations by A.Ermolaev, A.Livanov, E.Afanaseva, V.Andrievich, F.Lemkul, E.Adamov, V.Gaivoronskaya, Yu.Uzbyakov.