Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 5, May 1957

Moscow: Detizdat, 1957

280 x 220 mm. 22 pages

Edition: 1,000,000.

.

 

Cover by V. Andrievich and I.Bruni. Illustrations by E.Adamov, E,Afanaseva, Yu.Korovin, Yu.Uzbyakov, F.Lemkul, G.Nikolskii, V.Konstantinov.