Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 2, February 1957

Moscow: Detizdat, 1957

280 x 220 mm. 22 pages

Edition: 1,000,000.

.

 

Cover by A.Korotkin. Illustrations by V.Konstantinov, Yu.Uzbyakov, V.Konashevich, N.Tseitlin, A.Bill, G.Nikolskii, V.Tarasenko, F.Lemkul, V.Vladimirskii, V.Andrievich.