Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1956

Moscow: Detizdat, 1956

280 x 220 mm. 22 pages

Edition: 1,000,000.

.

 

Cover by N.Zhukov. Illustrations by E.Afanaseva, N.Tseitlin, F.Lemkul, Yu.Fedorov, N.Ermolaev, A.Korotkin, N.Zhukov, E.Rachev, Yu.Uzbyakov, A.Ermolaev.