Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 8, August 1956

Moscow: Detizdat, 1956

280 x 220 mm. 22 pages

Edition: 1,000,000.

.

 

Cover by G. Nikolskii. Illustrations by E.Afanaseva, N.Tseitlin, V.Tauber, Yu.Uzbyakov, N.Zhukov, A.Ermolaev, F.Lemkul, A.Kokorin, E.Adamov, E.Shklovskaya.