Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 12, December 1955

Moscow: Detizdat, 1955

278 x 215 mm. 22 pages

Edition: 650,000.

.

 

Cover by Yu.Korovin  Illustrations by A.Goncharov, N.Tseitlin, V.Andrievich, T.Lorens, G.Nikolskii, Yu.Vasnetsov, V.Tauber, V.Korpov.