Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, October 1955

Moscow: Detizdat, 1955

278 x 215 mm. 22 pages

Edition: 650,000.

.

 

Cover by Yu.Vasnetsov. Illustrations by F.Lemkul, V.Karachentsov, V.Andrievich, I.Bruni, V.Goryaev, G.Nikolskii.