Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 8, August 1955

Moscow: Detizdat, 1955

278 x 215 mm. 22 pages

Edition: 650,000.

.

 

Cover by Yu.Korovin. lllustrations by K.Artsbulov, V.Goryaev, V.Konstantinov, T.Eremina, N.Stroganova, M.Alekseev, E.Afanaseva, T.Lorens, V.Andrievich, G.Nikolskii, F.Lemkul, Yu.Vasnetsov.