Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 6, June 1955

Moscow: Detizdat, 1955

278 x 215 mm. 22 pages

Edition: 650,000.

.

 

Cover by A.Ermolaev. lllustrations by Yu.Korovin, A.Afanaseva, G.Dmitriva, V.Karpov, F.Lemkul, V.Bibikov, O.Korovin, M.Kuks, M.Zamyshyaeva.