Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 2, February 1955

Moscow: Detizdat, 1955

280 x 215 mm. 22 pages

Edition: 650,000.

.

 

Cover by V.Chelintsova. lllustrations by V.Bibikov, E.Afanaseva, F.Lemkul, Yu.Korovin, T.Aleksandrova, M.Alekseev, O.Korovin, N.Plastov, K.Rotov, V.Andrievich.