Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 12, December 1954

Moscow: Detizdat, 1954

265 x 210 mm. 22 pages

Edition: 600,000.

.

 

Cover by Yu.Vasnetsov. Illustrations by A.Ermolaev, Yu.Korovin, E.Afanaseva, V.Goryaev, N.Stroganova, F.Lemkul, V.Konashevich, V.Andrievich.