Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 11, November 1954

Moscow: Detizdat, 1954

265 x 210 mm. 22 pages

Edition: 600,000.

.

 

Cover by A.Shcheglov. Illustrations by G.Nikolskii, V.Shcheglov, Yu.Yakovlev, E.Afanaseva, Yu.Korovin, T.Eremina, M.Butrova, V.Semenov.