Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, October 1954

Moscow: Detizdat, 1954

265 x 210 mm. 22 pages

Edition: 600,000.

.

 

Cover by N.Plastov. Illustrations by E.Afanaseva, V.Shcheglov, N.Kondakov, E.Rachev, F.Lemkul, G.Nikolskii.