Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1954

Moscow: Detizdat, 1954

265 x 210 mm. 22 pages

Edition: 600,000.

.

 

Cover by T.Eremina. Illustrations by I.Tseitlin, F.Lemkul, A.Ermolaev, E.Afanaseva, V.Konstantinov, G.Nikolskii, V.Shcheglov, Yu.Korovin, E.Rachev, A.Korovina.