Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 6, June 1954

Moscow: Detizdat, 1954

265 x 210 mm. 22 pages

Edition: 600,000.

.

 

Cover by N.Zhukov. Illustrations by A.Ermolaev,  O.Korovin, F.Lemkul, V.Goryaev, F.Lemkul, T.Prokovskaya, V.Konstantinov, V.Shcheglov, Yu.Fedorov, V.Andrievich.