Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 5, May 1954

Moscow: Detizdat, 1954

265 x 210 mm. 22 pages

Edition: 600,000.

.

 

Cover by A.Ermolaev. Illustrations by O.Savastyuk, V.Shcheglov, I.Tseitlin, V.Konstantinov, A.Plastov, V.Goryaev, S.Boim, F.Lemkul.