Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 4, April 1954

Moscow: Detizdat, 1954

265 x 210 mm. 22 pages

Edition: 600,000.

.

 

Cover by A.Plastov. Illustrations by V.Bogatkin, A.Ermolaev, Yu.Korovin, F.Lemkul, P.Karachentsov, V.Belyshev, G.Nikolskii, V.Konashevich.