Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 1, January 1954

Moscow: Detizdat, 1954

265 x 210 mm. 22 pages

Edition: 600,000.

.

 

Cover by V.Shcheglov. Illustrations by N.Zhukov, D,Gorlov, E.Afanaseva, Yu.Korovin, A.Ermolaev, T.Eremina, F.Lemkul, V.Andrievich, N.Zhukov.