Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 12, December 1953

Moscow: Detizdat, 1953

280 x 215 mm. 22 pages

Edition: 325,000.

.

 

Cover by V.Shcheglov. Illustrations by T.Eremina, Yu.Korovin, V.Bogatkin, V.Shcheglov, V.Vysotskii, E.Afanaseva, G.Nikolskii, A.Ermolaev, V.Andrievich.