Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 11, November 1953

Moscow: Detizdat, 1953

280 x 215 mm. 22 pages

Edition: 325,000.

.

 

Cover by N.Zhukov. Illustrations by V.Shcheglov, V.Bogatkin, T.Eremina, F.Lemkul, A.Ermolaev, G.Nikolskii, E.Rachev.