Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, October 1953

Moscow: Detizdat, 1953

280 x 215 mm. 22 pages

Edition: 325,000.

.

 

Cover by V.Shcheglov. Illustrations by A.Romodanovskaya, Yu.Korovin, V.Andrievich, V.Bibikov, F.Lemkul, A.KorovinaV.Shcheglov, G.Nikolskii, V.Kobelev.