Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1953

Moscow: Detizdat, 1953

280 x 215 mm. 22 pages

Edition: 325,000.

.

 

Cover by N.Sheberstov. Illustrations by E.Afanaseva, A.Ermolaev, K.Kashcheev, V.Shcheglov, V.Bibikov, F.Lemkul, T.Eremina, E.Rachev, V.Bogatkin.