Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 8, August 1953

Moscow: Detizdat, 1953

280 x 215 mm. 22 pages

Edition: 325,000.

.

 

Cover by A.Plastov. Illustrations by V.Shcheglov, T.Eremina, V.Bibikov, G.Nikolskii, P.Kirpichev, F.Lemkul, A.ermolaev, Yu.Korovin, K.Kashcheev