Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 6, June 1953

Moscow: Detizdat, 1953

280 x 215 mm. 22 pages

Edition: 325,000.

.

 

Cover by V.Shcheglov. Illustrations by I.Bruni, S.Chuikov, A.Paukov, T.Eremina, A.Ermolaev, Yu.Korovin, E.Afanaseva, A.Goncharov, F.Lemkul, D.Gorlov.