Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 5, May 1953

Moscow: Detizdat, 1953

280 x 215 mm. 22 pages

Edition: 325,000.

.

 

Cover by Yu.Korovin. Illustrations by A.Ermolaev, P.Karachentsov, V.Shcheglov, T.Eremina, V.Trofimov, G.Nikolskii, A.Keleinikov, V.Lebedev.