Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 3, March 1953

Moscow: Detizdat, 1953

280 x 215 mm. 22 pages

Edition: 325,000.

.

 

Cover by Yu.Vasnetsov. Illustrations by T.Eremina, A.Ermolaev, Yu.Korovin, V.Goryaev, D.Gorlov, A.Kanevskii, V.Konashevich, V.Trofimov.