Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 1, January 1953

Moscow: Detizdat, 1953

280 x 215 mm. 22 pages

Edition: 325,000.

.

 

Cover by V.Lebedev. Illustrations by T.Eremina, G.Nikolskii, Yu.Korovin, V.Bogatkin, V.Belyshev, A.Ermolaev, V.Lebedev, V.Konashevich.