Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 12, December 1952

Moscow: Detizdat, 1952

270 x 210 mm. 22 pages

Edition: 250,000.

.

 

Cover by N.Zhukov. Illustrations by T.Eremina, A.Ermolaev, Yu.Korovin, V.Belyshev, A.Taran, E.Rachev, L.Skubko.