Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 11, November 1952

Moscow: Detizdat, 1952

280 x 215 mm. 22 pages

Edition: 250,000.

.

 

Cover by V.Shcheglov. Illustrations by E.Kibrik, V.Shcheglov, Yu.Korovin, V.Brodskii, A.Ermolaev, V.Avetov, Yu.Korovin, E.Afanaseva, V.Trofimov, A.Ermolaev.