Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, October 1952

Moscow: Detizdat, 1952

280 x 215 mm. 22 pages

Edition: 250,000.

.

 

Cover by N.Gokhberg. Illustrations by A.Ermolaev, Yu.Korovin, F.Lemkul, V.Belyshev, V.Bibikov, V.Vysotskii, N.Zhukov, V.Shcheglov, A.Goncharov, T.Eremina. On p. 3 a photo portrait of Stalin by I.Shagin.