Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1952

Moscow: Detizdat, 1952

270 x 210 mm. 22 pages

Edition: 250,000.

.

 

Cover by V.Shcheglov. Illustrations by G.Pozin, Yu.Korovin, A.Goncharov, A.Ermolaev, V.Belyshev, G.Nikolskii, V.Vysotskii, V.Goryaev, F.Lemkul, T.Eremina, V.Konashevich.