Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 7, July 1952

Moscow: Detizdat, 1952

270 x 210 mm. 22 pages

Edition: 250,000.

.

 

Cover by N.Zukov. Illustrations by Yu.Korovin, A.Ermolaev, V.Belyshev, V.Vysotskii, S.Boim, E.Rachev, V.Trofimov, K.Kupetsio.