Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 6, June 1952

Moscow: Detizdat, 1952

270 x 210 mm. 22 pages

Edition: 250,000.

.

 

Cover by G.Nikolskii. Illustrations by V.Vysotskii, V.Sigalya, N.Ponomarev, F.Lemkul, A.Ermolaev, G.Nikolskii, A.Kanevskii, Yu.Korovin, Yu.Vasnetsov, V.Konashevich.