Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 5, May 1952

Moscow: Detizdat, 1952

270 x 210 mm. 22 pages

Edition: 250,000.

.

 

Cover by N.Zhukov. Illustrations by V.Shcheglov, A.Ermolaev, T.Eremina, Yu.Korovin, V.Bogatkin, G.Nikolskii, E.Rachev, V.Lebedev.