Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 4, April 1952

Moscow: Detizdat, 1952

270 x 210 mm. 22 pages

Edition: 250,000.

.

 

Cover by A.Ermolaev. Illustrations by Yu.Korovin, V.Shcheglov, G.Pozin, G.Nikolskii, V.Bogatkin, V.Trofimov, T.Eremina, E.Rachev, V.Suteev.