Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 3, February 1952

Moscow: Detizdat, 1952

280 x 215 mm. 22 pages

Edition: 250,000.

.

 

Cover by V.Shcheglov. Illustrations by Yu.Korovin, G.Pozin, S.Boim, V.Bogatkin, V.Shcheglov, V.Trofimov, F.Lemkul, E.Rachev, K.Kashcheev.