Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 1, January 1952

Moscow: Detizdat, 1952

270 x 210 mm. 22 pages

Edition: 250,000.

.

 

Cover by A.Ermolaev. Illustrations by V.Konovalov, T.Eremina, A.Kokorin, G.Nikollskii, Yu.Korovin, K.Kashcheev, N.Gokhberg, P.Karachentsov.