Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 11, November 1951

Moscow: Detizdat, 1951

280 x 215 mm. 22 pages

Edition: 250,000.

.

 

Cover by V.Bogamkin. Illustrations by A.ermolaev, N.Zhukov, B.Dekhterev, T.Eremina, V.Shcheglov, K.Kashcheev, A.Pakhomov, S.Boim, A.Romodanovskaya, I.Grinshtein, Yu.Korovin, E.Rachev, V.Orlov.