Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, October 1951

Moscow: Detizdat, 1951

280 x 215 mm. 22 pages

Edition: 250,000.

.

 

Cover by V.Shcheglov. Illustrations by V.Orlov, F.Lemkul, Yu.Korovin, G.Nikolskii, T.Eremina, A.Kanevskii, P.Karachentsov, T.Pokrovskaya, E.Afanaseva, N.Zhukov.