Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1951

Moscow: Detizdat, 1951

280 x 215 mm. 22 pages

Edition: 250,000.

.

 

Cover by A.Gokhberg. Illustrations by A.Emolaev, V.Shcheglov, Yu.Korovin, P.Kirpichev, E.Afanaseva, I.Arkhangelskaya, B.Dekhterev, G.Nikolskii.