Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 8, August 1951

Moscow: Detizdat, 1951

280 x 215 mm. 22 pages

Edition: 250,000.

.

 

Cover by G.Nikolskii. Illustrations by N.Sokolov, P.Karachentsov, N.Zhukov, V.Vysotskii, T.Pokrovskaya, V.Bibikov, T.Eromina, F.Lemkul, A.Pakhomov, E.Rachev,Yu.Korovin, A.Romodanovskii.