Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 7, July 1951

Moscow: Detizdat, 1951

280 x 215 mm. 22 pages

Edition: 250,000.

.

 

Cover by N.Zhukov. Illustrations by A.Ermolaev, V.Bibikov, S.Boim, V.Vysotskii, T.Eremina, V.Belyshev, V.Trofimov, N.Zhukov, E.Afanaseva, G.Nikolskii, E.Rachev, A.Poret.