Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 5, May 1951

Moscow: Detizdat, 1951

280 x 215 mm. 22 pages

Edition: 250,000.

.

 

Cover by T.Eremina. Illustrations by N.Sokolov, N.Shcheglov, S.Boim, K.Artseulov, A.Lure, A.Romodanovskaya, Yu.Korovin, N.Obrynby, V.Bogatkin, E.Afanaseva, K.Kupetsio.