Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 3, March 1951

Moscow: Detizdat, 1951

280 x 215 mm. 22 pages

Edition: 250,000.

.

 

Cover by A.Lure. Illustrations by V.Vysotskii, N.Bryulin, E.Afanaseva, V.Goryaev, T.eremina, E.Rachev, G.Nikolskii, V.Kurdov, V.Trofimov.