Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, October 1950

Moscow: Detizdat, 1950

280 x 215 mm. 22 pages

Edition: 200,000.

.

 

Cover by A.Ermolaev. Illustrations by N.Zhukov, E.Afanaseva, A.Romodanovskaya, Yu.Korovin, V.Bibikov, V.Trofimov, E.Rachev, G.Nikolskii.